Dansk som 2-sprog./udvekslingsstuderende

Dansk som nyt sprog

Et kursus i dansk sprog og om danske forhold for unge der ikke har dansk som modersmål.

Undervisningen foregår på små hold.


Tilmeld dig...

Holdene fyldes efter "først til mølle", så det kan i særlige tilfælde ske, at du tilmelder dig et hold, der allerede er fyldt.