Praktisk information

Hvem kan deltage?

Struer Ungdomsskole er et kommunalt tilbud til alle unge i Struer Kommune i alderen 7. klasse og op til 18 år. Enkelte aktiviteter kan være for andre aldersgrupper. Er du i tvivl så ring til ungdomsskolens kontor.

Hvordan får jeg besked?

Opgiv dit mobilnr. ved tilmeldingen, så får du en SMS i forbindelse med holdstart. Har vi ikke dit mobilnr. forventer vi, at du selv holder øje med hjemmeside og møder op ved holdstart.

Er der ændringer i forhold til holdstart, kontaktes de tilmeldte elever herom.

Hvornår begynder undervisningen?

De fleste hold starter i uge 38. Enkelte hold/aktiviteter starter dog på andre tidspunkter. Se nærmere på www.sku.dk

Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmeld dig direkte på Ungdomsskolens hjemmeside www.sku.dk der findes en formular for hvert hold.

Du kan også tilmelde dig vores hold og aktiviteter via SMS på telefon 25 62 00 75. Send en SMS med dit fulde navn, skole, klase og holdnavn.

Vær opmærksom på, at vores hold bliver fyldt op ud fra princippet om først til mølle. Der kan derfor opstå situationer, hvor holdet er fyldt, selv om holdet stadig fremgår på hjemmesiden. Du vil da modtage en SMS.

Er der problemer tilmeldingen skal du kontakte ungdomsskolens kontor.

Du er velkommen til at vælge flere hold og hold på forskellige undervisningssteder. Din tilmelding er bindende.

I løbet af sæsonen tager vi mange billeder af ungdomsskolens elever. Ved indmeldelsen accepterer man, at Struer Ungdomsskole benytter disse billeder på hjemmesiden, FB og øvrigt PR-materiale.

Hvad forventer Struer Ungdomsskole af dig?

Du skal følge undervisningen uden unødvendige forsømmelser

Du skal personligt melde afbud, hvis du en enkelt gang er forhindret i at komme til undervisning

Du vælger kun, hvad du kan overkomme

Du møder til tiden

Du er ansvarlig for lokaler og værktøj

Du er positiv

Du er en god kammerat

Hvis jeg har spørgsmål eller nye idéer? Så ring til ungdomsskolens kontor.

 

Hvad koster det?

Al undervisning og alle undervisningsmaterialer er gratis. Der er dog afsat et fast beløb pr. hold til materialer. Særligt dyre materialer må du derfor selv være med til at betale.

 

Forsikring?

Struer Kommune har ikke tegnet kollektive forsikringer for ungdomsskolens elever. Derfor ydes kun forsikringsdækning, hvis Struer Ungdomsskole kan gøres ansvarlig for skaden.