Ekstra skolefag

 
Dansk som nyt sprog 20/21
Et kursus i dansk sprog og om danske forhold for unge der ikke har dansk som modersmål. Undervisningen foregår på små hold.
Limfjordsskolevalgfag
Læs løs
Læs løs 7. - 10- klasse 20/21
På ”læs løs” kan du blandt andet: - Lære at bruge appwriter bedre: - Hvordan får jeg det rigtige ord til at komme frem i ordlisten? - Hvordan indstiller jeg appwriter, så den passer til mine fejltyper? - Hvordan henter og aktiverer jeg fagordslister? - PDF-læser, OCR-scanning og udklipslæser. - Lær strategier til at læse med læseteknologi. - Hvordan skal jeg læse forskellig tekst? - Hvordan forstår jeg teksten bedre? - Lær at tale til din telefon/computer. - OG meget mere...
Læs løs
Læs løs 9. - 10- klasse 20/21
På dette hold er der fokus på nogle af de samme ting som ved "Læs løs 7. - 10. klasse", men på dette hold arbejdes der målrettet med hjælpemiddelskompetencer i forbindelse med sommerens prøver. Derfor er det kun for 9. og 10. klasser.


Senest opdateret 28.06.2018 14:27 af TRP