Praktisk information

 

Hvem kan deltage?

Struer Ungdomsskole er et kommunalt tilbud til alle unge i Struer Kommune i alderen 7. klasse og op til 18 år. Enkelte aktiviteter kan være for andre aldersgrupper. Er du i tvivl så ring til ungdomsskolens kontor.


Hvordan får jeg besked?

Opgiv dit mobilnr. ved tilmeldingen, så får du en SMS i forbindelse med holdstart. Har vi ikke dit mobilnr. forventer vi, at du selv holder øje med hjemmeside og møder op ved holdstart.

Er der ændringer i forhold til holdstart, kontakter vi dig.


Hvornår begynder undervisningen?

De fleste hold starter i uge 39. Enkelte hold/aktiviteter starter dog på andre tidspunkter. Se nærmere på www.sku.dk


Hvordan tilmelder jeg mig?

Tilmeld dig direkte på Ungdomsskolens hjemmeside www.sku.dk der findes en formular for hvert hold.

Vær opmærksom på, at vores hold bliver fyldt op ud fra princippet om først til mølle. Der kan derfor opstå situationer, hvor holdet er fyldt, selv om holdet stadig fremgår på hjemmesiden. Du vil da modtage en SMS.

Er der problemer tilmeldingen skal du kontakte ungdomsskolens kontor på 9684 8600.

Du er velkommen til at vælge flere hold og hold på forskellige undervisningssteder. Din tilmelding er bindende.

I løbet af sæsonen tager vi mange billeder af ungdomsskolens elever. Ved indmeldelsen accepterer man, at Struer Ungdomsskole benytter disse billeder på hjemmesiden, FB og øvrigt PR-materiale.


Hvad forventer Struer Ungdomsskole af dig?
Du skal følge undervisningen uden unødvendige forsømmelser

Du skal personligt melde afbud, hvis du en enkelt gang er forhindret i at komme til undervisning
Du vælger kun, hvad du kan overkomme

Du møder til tiden

Du er ansvarlig for lokaler og værktøj
Du er positiv

Du er en god kammerat

Hvis jeg har spørgsmål eller nye idéer? Så ring til ungdomsskolens kontor.
 

Hvad koster det?

Al undervisning og alle undervisningsmaterialer er gratis. Der er dog afsat et fast beløb pr. hold til materialer. Særligt dyre materialer må du derfor selv være med til at betale.
 

Forsikring?

Struer Kommune har ikke tegnet kollektive forsikringer for ungdomsskolens elever. Derfor ydes kun forsikringsdækning, hvis Struer Ungdomsskole kan gøres ansvarlig for skaden.

Behandling af personoplysninger

Når du er aktiv i Struer Ungdomsskole som er en del af Struer Kommune, vil Ungdomsskolen / Struer Kommune behandle nødvendige oplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere dig om, at vi indsamler og registrerer oplysninger. Vi skal også orientere dig om de rettigheder, du har efter databeskyttelsesforordningen. 

Du har ret til indsigt i de oplysninger, Struer Kommune behandler om dig, ret til at få urigtige oplysninger berigtiget eller slettet, ret til begrænsning af behandling, ret til indsigelse, ret til dataportabilitet samt ret til at klage over behandlingerne.  

Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger samt om dine rettigheder på www.struer.dk

Ungdomsskolen forbeholder sig retten til at tage foto og filmsekvenser i forbindelse med aktiviteter. Disse vil udelukkende blive brugt i forbindelse med markedsføring af Struer Ungdomsskole.


 



Senest opdateret 10.07.2019 09:25 af APRSUP