Læringslokomotiv

 

Læringslokomotiv

Struer Ungdomsskole er en del af et nationalt projekt, der har til formål at udrulle intensive læringsforløb – også kaldet turboforløb. De intensive læringsforløb skal kickstarte en udviklingsproces hos elever i 8. klasse og løfte dem fagligt, social og personligt så de på sigt kan blive erklæret uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse og minimum opnå karakteren 02 i dansk og matematik. 

Projektet er forankret i Ungdomsskoleforeningen med støtte af Egmont Fonden, som arbejder for et godt liv for børn og unge. Du kan læse mere om projektet på Ungdomsskoleforeningens hjemmeside, hvor du også har mulighed for at finde yderligere information fra projektet.

I de 4 uger får du et break fra folkeskolen, og du bliver en del af et fællesskab på 20 unge. Sammen kan I opleve en positiv udvikling både fagligt, personligt og socialt.

Campen foregår på Struer Ungdomsskole, Skolegade 5B, 7600 Struer

Lyder det som noget for dig? Du kan tale med din klasselærer og forældre om at ansøge til Campen.

 

De 7 Karaktertræk

Læringslokomotivet arbejder vi systematisk med at udvikle de faglige, personlige og sociale kompetencer med ét formål for øje; at give deltagerne mulighed for på individplan at vælge et godt liv med trivsel og uddannelse – på samfundsniveau et godt liv som nydende og ydende borgere.

De syv karaktertræk kan indledningsvis være komplekse og abstrakte at forstå for deltagerne. For at imødekomme dette er hvert karaktertræk udstyret med en lille ”huskesætning”, og det er primært dén, deltagerne skal forholde sig til:

1. Selvkontrol: Tæl til ti

2. Engagement: Brænd for det du vil

3. Vedholdenhed: Giv aldrig op

4. Social intelligens: Bedst sammen

5. Taknemmelighed: Bare sig tak

6. Optimisme: Tro på det

7. Nysgerrighed: Prøv, se og lær

 
De 7 karaktertræk har forskningsmæssig forankring i den positive psykologi og er udviklet i samarbejde mellem KIPP Schools og forskerne Martin Seligman, Chris Peterson og Angela Duckworth.

Mange projektdeltagere har det, man kalder et fastlåst tankesæt (fixed mindset), hvor de tænker deres evner og faglige standpunkt som statiske, og hvor de ikke kan se, at de selv kan gøre en forskel. Mange er vant til at give op, når det er svært, gå uden om udfordringer og ignorere kritik. Derfor starter vi med at introducere deltagerne til et mere dynamisk tankesæt (Growth mindset), hvor de ved at yde en indsats, se positivt på udfordringer og tage imod feedback faktisk kan ændre deres faglige niveau.

Nyere forskning indenfor læring peger ligeledes på, at det er kombinationen af den enkelte persons indstilling (ex. nysgerrighed og vedholdenhed), kompetencer (ex. social intelligens) og viden, der sætter den enkelte i stand til at lære at lære, og dermed udvikle sine evner optimalt.

Forskning viser, at selvkontrol, eller selvdisciplin, er vigtigere for den gode præstation end IQ, hvilket vi erfaringsmæssigt kan underbygge i forhold til nødvendigheden af, at projekt- og forløbsdeltagere generelt skal ændre vaner og tænkemåde.Ved at fokusere på disse to karaktertræk opdager de, at de ved at yde en indsats og at tro på, at det vil lykkes, faktisk flytter sig fagligt.

 

 

Efterforløb

Efter campen i september ligger et forløb, som er delt op i tre indsatser. Alle tre indsatser skal være med til at sikre, eleven fastholder og fortsætter en positiv udvikling. 

1. Elevsamtaler:
Samtaler med elevens kontaktlærer på hjemskolen. . De efterfølgende 11-12 samtaler vil finde sted over de næste fire måneder. 

2. Besøg af kontaktlærer fra campen:
Elevens kontaktlærer fra campen kommer på besøg på skolen. 

3. Campdage på Ungdomsskolen:
Formålet med camp-lørdage er, at eleverne bibeholder kontakten til det sociale fællesskab, der blev skabt under campen og at de får mulighed for at genbesøge de forskellige aktiviteter og metoder, som de har stiftet bekendtskab med. På denne måde støttes de i at fastholde og forsætte den positive udvikling – fagligt, personligt og socialt. Senest opdateret 10.07.2019 09:26 af APRSUP